skip to Main Content
(0294) 41 44 01     Openingstijden

Carriere Optiek V.O.F. Carriere Optiek V.O.F., gevestigd aan Nieuwstraat 11, 1381BB Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming.

Contactgegevens

Nieuwstraat 11
1381BB Weesp
0294 – 414401
info@carriereoptiek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carriere Optiek V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bij ons een offerte opvraagd, telefonisch contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze diensten of een overeenkomst met ons aangaat. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten u gebruikt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, emailadressen, geboortedatum en geslacht
 • Resultaten van oogmetingen en controles (refractie, anamnese, gegevens t.a.v. gezondheid van uw ogen)
 • Relevante medische gegevens, klachten en incidenten t.a.v. de gezondheid van uw ogen
 • Beelden van camera’s die in de winkel hangen.
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bij het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder/verzorger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te voorzien van optimale oogzorg
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw declaratie in de dienen of uw vergoeding op te vragen bij uw zorgverzekeraar
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden
 • Carriere Optiek V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carriere Optiek V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carriere Optiek V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om uw bestelling of aangevraagde dienst af te handelen, inclusief garantietermijn. Voor uw gezondheid en voor een goed advies is het van belang uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist.

De camera’s in onze winkel zijn aanwezig ter preventie van diefstal en voor u en onze veiligheid. De beelden blijven maximaal 4 weken bewaard, behalve als er een incident is vastgelegd. Dan bewaren wij de beelden tot dit is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carriere Optiek V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carriere Optiek V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carriere Optiek V.O.F. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carriere Optiek V.O.F. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij delen geen gegevens met Google en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carriere Optiek V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carriereoptiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Carriere Optiek V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carriere Optiek V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met S. Bakker-Roosloot via info@carriereoptiek.nl

Laatst bijgewerkt: 23-05-2018

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen
Back To Top
×Close search
Zoeken